02/07/2022 11:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộ bàng cương thử
路旁僵鼠

Tác giả: Đặng Huy Trứ - 鄧輝著

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 13/04/2020 08:55

 

Nguyên tác

平日饕餮恣所為,
到頭終作路旁屍。
雖然一死何能了,
萬古名留碩鼠詩。

Phiên âm

Bình nhật thao thiết tứ sở vi,
Đáo đầu chung tác lộ bàng thi.
Tuy nhiên nhất tử hà năng liễu,
Vạn cổ danh lưu Thạc thử[1] thi.

Dịch nghĩa

Ngày thường tham lam mặc ý
Cuối cùng làm một cái xác bên đường
Tuy nhiên chết đâu phải là đã hết chuyện
Ngàn năm tiếng để lại với bài thơ Thạc thử

Bản dịch của Trần Lê Văn

Tham thực, ngày thường mặc sức xơi
Rồi bên đường nọ, cái thây phơi
Dẫu rằng chết ngoéo, chưa xong chuyện
“Thạc thử” thơ kia tiếng để đời
Nguồn: Đặng Huy Trứ - Con người và tác phẩm, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1990

[1] Tên một bài thơ trong Kinh Thi, đả kích bọn quan ăn của dân, không làm việc cho dân, lại tham.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Trứ » Lộ bàng cương thử