11/12/2022 05:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng sàng

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 14/05/2008 00:18

 

Tình khép ngủ mắt tim còn ngờ ngỏ
Đập hỏi thầm em mộng bỏ anh chưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Đồng sàng