07/10/2022 20:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái nhà giàu (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 15:53

 

Em là con gái nhà giàu,
Có dây xà tích[1] dắt đầu thắt lưng.
Anh là con trai nhà nghèo,
Anh đi đánh giậm được vài giỏ cua.
Trời làm thiên hạ mất mùa,
Xà tích em mất, giỏ cua anh còn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Đồ trang sức của phụ nữ trước đây, bằng bạc, kết lại như dây xích nhỏ, đẹp thường đeo quanh thắt lưng, buông xuống phía dưới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái nhà giàu (II)