27/09/2021 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nỗi buồn của mèo con

Tác giả: Thuỵ Anh - Nguyễn Thuỵ Anh

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/08/2007 14:34

 

Mèo con buồn quá
"Meo meo" khóc hoài:
Có mấy con cá
Chẳng ai cho ăn!

Cá bơi trong bể
Không bắt được đâu!
Mèo con buồn rầu:
Đành xơi cơm ...thịt!
Viết cho Dế. 2005

Nguồn: Thuỵ Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thuỵ Anh » Nỗi buồn của mèo con