26/09/2022 20:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư Vương Phùng Nguyên
思王逢原

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 02/10/2012 18:48

 

Nguyên tác

蓬蒿今日想紛披,
冢上秋風又一吹。
妙質不為平世得,
微言唯有故人知。
廬山南墮當書案,
湓水東來入酒卮。
陳跡可憐隨手盡,
欲歡無復似當時。

Phiên âm

Bồng hao kim nhật tưởng phân phi,
Trủng thượng thu phong hựu nhất xuy.
Diệu chất bất vi bình thế đắc,
Vi ngôn duy hữu cố nhân tri.
Lư sơn nam đoạ đương thư án,
Bồn thuỷ đông lai nhập tửu chi.
Trần tích khả liên tuỳ thủ tận,
Dục hoan vô phục tự đương thì.

Dịch nghĩa

Ngày nay tưởng rằng cỏ bồng cỏ ngải đã cao chằng chịt
Trên mồ lại lần nữa gió thu thổi qua
Phẩm chất tốt chưa được dùng với đời
Lời cao diệu chỉ có bạn cũ mới hiểu được
Núi Lô Sơn ở phía nam như ngã bóng vào án sách
Sông Bồn phía đông như rót nước vào ly rượu
Thương cho dấu xưa không còn nữa
Muốn vui như thuở trước cũng không được rồi

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Cỏ bồng tưởng đã rối bời bay
Hiu hắt trên mồ trận gió may
Của báu trên đời đâu dễ kiếm
Lời vàng ngoài bạn mấy ai hay
Lô Sơn bóng ngả trên bàn cũ
Bồn Thuỷ dòng tuôn trước chén đầy
Dấu cũ thương thay giờ hết sạch
Muốn vui còn có thuở nào đây
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Tư Vương Phùng Nguyên