04/10/2023 22:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bính Tý thu cửu nguyệt nhị thập lục nhật vãn chu quá Hiệp Quỹ Thúc Thuyên cố đệ lương đình tân thứ hữu cảm, bộ Quất Đình tiên sinh nguyên vận kỳ 2
丙子秋九月二十六日晚舟過協揆叔荃故弟涼亭津次有感步橘亭先生原韻其二

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/01/2015 16:46

 

Nguyên tác

雁陣驚寒倚碧空,
秋深楓葉半披紅。
每思索和涼亭句,
淚灑江頭泣晚風。

Phiên âm

Nhạn trận kinh hàn[1] ỷ bích không,
Thu thâm phong diệp bán phi hồng.
Mỗi tư sách hoạ lương đình cú,
Lệ sái giang đầu khấp vãn phong.

Dịch nghĩa

Trên trời xanh tiếng đàn nhạn sợ lạnh gọi bầy
Trời cuối thu lá cây phong đã trở nên màu vàng đỏ sắp tàn
Mỗi khi nhớ lại lúc cùng hoạ thơ bên nhà hóng mát
Lệ rơi lả tả bên đầu sông, khóc trong gió chiều

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Lạnh về đàn nhạn vút trời xanh
Thu muộn vàng trông ngập lá cành
Nhớ thuở hoạ thơ đình hóng mát
Gió chiều rào rạt lệ rơi nhanh
[1] Tả cảnh trông buồn bã thê lương. Lấy ý từ bài "Ðằng Vương các tự" 滕王閣序 của Vương Bột 王勃 có những câu tả cảnh non nước trời mây bên Ðằng Vương các rất đặc sắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Bính Tý thu cửu nguyệt nhị thập lục nhật vãn chu quá Hiệp Quỹ Thúc Thuyên cố đệ lương đình tân thứ hữu cảm, bộ Quất Đình tiên sinh nguyên vận kỳ 2