07/08/2021 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đãi bôi kia hỡi đãi bôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 16:57

 

Đãi bôi kia hỡi đãi bôi,
Có một đấu tấm đãi mười khúc sông.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đãi bôi kia hỡi đãi bôi