01/04/2023 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phù du 2
蜉蝣 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 21:51

 

Nguyên tác

蜉蝣之翼,
采采衣服。
心之憂矣,
於我歸息。

Phiên âm

Phù du chi dực,
Thái thái y bặc (phục).
Tâm chi ưu hĩ,
Ư ngã quy tức.

Dịch nghĩa

Cánh con thiêu thân,
Như áo quần trang sức đẹp đẽ (không được lâu dài, như con phù du sớm sinh tối mất).
Cho nên lòng ta ưu sầu.
Đối với ta, ta muốn quay về nghỉ ngơi (không ham những việc ngắn ngủi không lâu dài ấy).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Cánh phù du sớm sinh tối khuất,
Như áo quần trông rất xa hoa.
Đau sầu thấm nhiễm lòng ta.
Muốn quay về phứt để mà nghỉ ngơi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

thái thái: trang sức đẹp đẽ.
tức: dừng lại nghỉ ngơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phù du 2