20/10/2021 21:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh bình nhạc - Tảo phát
清平樂-早發

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 02:11

 

Nguyên tác

青鞋布襪,
不待平明發,
未暖輕寒清欲絕,
一路曉風殘月。

春山滿眼崢嶸,
馬蹄亂踐雲行。
拖醉高吟招隱,
流泉如和新聲。

Phiên âm

Thanh hài bố miệt,
Bất đãi bình minh phát,
Vị noãn khinh hàn thanh dục tuyệt,
Nhất lộ hiểu phong tàn nguyệt.

Xuân sơn mãn nhãn tranh vanh,
Mã đề loạn tiễn vân hành,
Đà tuý cao ngâm Chiêu ẩn[1],
Lưu tuyền như hoạ tân thanh.

Bản dịch của Phan Văn Các

Hài xanh tất vải
Cất bước trời còn sớm
Se lạnh trời trong chưa ấm tới
Gió sớm trăng tàn suốt lối
Cheo leo trước mắt núi ngàn
Mây bay vó ngựa xéo tràn
Ngây ngất ngâm thơ "Chiêu ẩn"
Suối như hoạ tiếng đàn vang
[1] "Chiêu ẩn" (Vời ẩn sĩ) là thơ của Tả Tư, người Lâm Tri đời Tấn. Thơ như sau:
Trượng sách chiêu ẩn
Hoang đồ cổ câm (kim)
Nham huyệt vô kết cấu
Khâu trung hữu minh cầm
(Chống gậy vời ẩn sĩ
Kim cổ chắn đường hoang
Hang động không xây dựng
Giữa gò tiếng đàn vang)

(Phan Văn Các)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Thanh bình nhạc - Tảo phát