29/09/2022 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trấn Quốc quy tăng
鎮國歸僧

Tác giả: Vũ Tông Phan - 武宗璠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2015 10:15

 

Nguyên tác

湖邊靜剎枕清澄,
何處歸來一老僧。
水傍行吟移落日,
叢花穿過拂青藤。
留連月竹看孤影,
邂逅雲鷗認故朋。
回看市域煩惱障,
大千世界獨超升。

Phiên âm

Hồ biên tĩnh sái chẩm thanh trừng,
Hà xứ quy lai nhất lão tăng.
Thuỷ bạng hành ngâm di lạc nhật,
Tùng hoa xuyên quá phất thanh đằng.
Lưu liên nguyệt trúc khan cô ảnh,
Giải cấu vân âu nhận cố bằng.
Hồi khan thị vực phiền não chướng,
Đại thiên thế giới[1] độc siêu thăng.

Dịch nghĩa

Ngôi chùa yên tĩnh bên hồ gối đầu nơi bờ nước trong xanh,
Một vị tăng già đi từ đâu trở về.
Men theo bờ nước vừa đi vừa ngâm nga cảnh mặt trời lặn,
Xuyên qua khóm hoa khẽ chạm cành mây xanh
Lưu luyến xem bóng cây trúc cô đơn lẫn dưới trăng
Tình cờ gặp gỡ chim âu với mây trời mà nhận ra.
Quay đầu nhìn lại thấy chốn đô thành đầy phiền não
Một mình siêu thăng giữa vũ trụ bao la.

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Ven hồ chùa cổ gối bờ thanh,
Về lại từ đâu vị lão tăng.
Bờ nước ngâm nga vầng ác lặn,
Xuyên hoa khẽ động ngọn mây xanh.
Cô đơn bóng trúc ánh trăng dọi,
Chợt gặp âu trời nhận bạn lành.
Phiền não đô thành đều dứt bỏ,
Một mình siêu thoát giữa mênh mang.
Bài thơ này được chép trong Thăng Long tam thập vịnh 昇龍三十詠 (ký hiệu A.2501).

Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009
[1] Thuật ngữ Phật giáo, gọi tắt của Tam thiên đại thiên thế giới. 1000 tiểu thế giới là 1 tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới là 1 trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới là 1 đại thiên thế giới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Tông Phan » Trấn Quốc quy tăng