29/06/2022 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tìm

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 04/07/2009 12:42

 

Chị đòi thi lá Diêu Bông.
Để em đầu bạc răng long vẫn tìm!
Diêu Bông. Đáy bể tìm kim.
Kiếp này thưa thấy. Em tìm kiếp sau!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Tìm