25/10/2021 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm đông trên đường đi thuyền

Tác giả: Nguyễn Tông Quai - 阮宗乖

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/05/2020 23:00

 

Tuyết núi mưa ngàn phún phủ nây,
Trong niềm[1] ngay ngáy thuở đêm chầy.
Ngâm nga một quyển đèn thay nguyệt,
Bát ngát năm canh gió thổi cây.
Tiếng đạc[2] pha sương khoan lại nhặt,
Lòng thơ mượn khúc[3] tỉnh thời say.
Thuyền[4] ai cầm lại bên tai ấy,
Nước chảy non cao[5] mấy kẻ hay.
Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Trong lòng, hoặc trong ý nghĩa.
[2] Tiếng mõ, tức tiếng mõ cầm canh đêm.
[3] Men rượu, ở đây dùng với nghĩa mượn hơi men.
[4] Trong bản chép tay viết là “binh”, tạm đọc là “thuyền” cho hợp với nghĩa của câu thơ.
[5] Dịch từ chữ “cao sơn lưu thuỷ”, lấy ở điển Bá Nha gảy đàn, Chung Kỳ thường thức. Nguyên chú: Lúc này trong thuyền bạn tống gảy đàn tỳ bà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tông Quai » Đêm đông trên đường đi thuyền