28/11/2021 21:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tức sự
春日即事

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2011 19:15

 

Nguyên tác

留春臺上賞春輝,
偷眼乾坤妙化機。
日下帶驩花笑笑,
風前戲暖燕飛飛。
池塘誰起詩情思,
物我吾知世是非。
酒琖青年難作別,
留連觀影到斜暉。

Phiên âm

Lưu xuân đài thượng thưởng xuân huy,
Thâu nhãn kiền khôn diệu hoá ky (cơ).
Nhật hạ đới hoan hoa tiếu tiếu,
Phong tiền hý noãn yến phi phi.
Trì đường thuỳ khởi thi tình tứ,
Vật ngã ngô tri thế thị phi.
Tửu trản thanh niên nan tác biệt,
Lưu liên quan ảnh đáo tà huy.

Dịch nghĩa

Ở trên đài xuân thưởng thức ánh sáng xuân,
Liếc nhìn trời đất thấy thần diệu của hoá cơ (máy tạo hoá).
Dưới ánh mặt trời mang theo niềm vui, hoa mỉm cười,
Trước gió đùa giỡn với hơi ấm, chim én liệng bay.
Trên bờ ao, ai làm nổi dậy tình tứ thơ,
Giữa ngoại vật với mình, ta hiểu được phải trái ở đời.
Trước chén rượu, lứa tuổi xanh khó từ biệt nhau,
Cứ bịn rịn mãi với bóng sáng đến lúc xế chiều.

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Đài xuân thưởng thức ánh xuân huy,
Liếc mắt kiền khôn vẻ diệu kỳ.
Bóng nhật vui hoa cười rộ nở,
Gió hoà xui én phởn đua bay.
Cỏ bên ao, dấy thơ tình tứ,
Việc thế trần, hay lẽ thị phi.
Chén rượu tuổi xanh khôn cách biệt,
Vấn vương hoài với bóng chiều kia.
Nguồn: Sái Thuận - nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc, Ty văn hoá và thông tin Hà Bắc, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Xuân nhật tức sự