09/08/2020 01:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ bạc Lư giang văn cố nhân tại Đông Lâm tự dĩ thi ký chi
夜泊廬江聞故人在東林寺以詩寄之

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2014 14:50

 

Nguyên tác

江路經廬阜,
松門入虎溪。
聞君尋寂樂,
清夜宿招提。
石鏡山精怯,
禪枝怖鴿棲。
一澄如悟道,
為照客心迷。

Phiên âm

Giang lộ kinh Lư Phụ[1],
Tùng môn nhập Hổ Khê[2].
Văn quân tầm tịch lạc,
Thanh dạ túc Chiêu Đề[3].
Thạch kính sơn tinh khiếp,
Thiền chi phố cáp thê.
Nhất trừng như ngộ đạo,
Vi chiếu khách tâm mê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường sông ven núi Lư Sơn
Cửa tùng ngọn suối Hổ vờn quạnh hiu
Nghe anh vui chốn tịch liêu
Tăng ngàn phương đến, buổi chiều trú chân
Đường non khiếp đảm sơn thần
Cành thiền chim núi ẩn thân tựa mình
Gạn lòng chữ ngộ phát sinh
Sáng soi lòng khách tâm tình còn mê
[1] Tức núi Lư ở Cửu Giang, Giang Tây.
[2] Tên suối chảy qua trước chùa Đông Lâm (phía nam Lư sơn), nơi sư Tuệ Viễn đời Tấn trụ trì, tương truyền có lần sư tiễn khách đến suối, nghe tiếng hổ gầm, nên suối được đặt tên tên Hổ Khê.
[3] Tiếng Phạn, tăng đi truyền Phật Pháp bốn phương, gọi là Chiêu Đề tăng. Nguyên là Thác Đề 拓提 (viết tắt của Thác đấu đề xa 拓鬥提奢 dịch từ Phạn ngữ, nhưng sau đọc nhầm thành Chiêu Đề 招提).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Dạ bạc Lư giang văn cố nhân tại Đông Lâm tự dĩ thi ký chi