18/09/2020 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua Đầm Công buổi sáng

Tác giả: Đông Xuyên - Nguyễn Gia Trụ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2014 21:10

 

Đêm mưa, mưa suốt mấy canh chày
Sớm đáp đò Công, nước đã đầy
Đàn cá dạn người quen muốn nhảy
Con thuyền thuận gió tiến như bay
Mây sa đáy nước, chung trời đất
Lửa nhóm ven rừng, ấm cỏ cây
Tựa mạn thuyền trông, trông tứ phía
Tây Hồ, ai mới chuyển lên đây?
Đại Cù 1950

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Xuyên » Qua Đầm Công buổi sáng