18/01/2021 18:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cần trắc, ống trúc, chỉ bạc, tơ tàu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:04

 

Cần trắc, ống trúc, chỉ bạc, tơ tàu,
Sao không câu con cá rô biển, lại câu con cá rô bàu làm chi?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cần trắc, ống trúc, chỉ bạc, tơ tàu