28/09/2022 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 4
獻封大夫破播仙凱歌其四

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:44

 

Nguyên tác

日落轅門鼓角鳴,
千群面縛出蕃城。
洗兵魚海雲迎陣,
秣馬龍堆月照營。

Phiên âm

Nhật lạc viên môn cổ giốc minh,
Thiên quần diện phọc xuất Phiên thành.
Tẩy binh Ngư Hải[1] vân nghênh trận,
Mạt mã Long Đôi[2] nguyệt chiếu doanh.

Dịch nghĩa

Buổi chiều trống thúc tù và thổi trước cổng doanh trại,
Ngàn tù binh bị dẫn ra khỏi thành người Phiên.
Quân sĩ tập trận bên đầm Ngư Hải bao la mây trời.
Trăng chiếu cảnh ngựa ăn trong doanh trại trên gò Long Đôi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trống kêu còi thổi cửa doanh
Ngàn tù binh trói thành Phiên giặc hàng
Tẩy binh nước biển mênh mang
Ngựa ăn thóc dưới trăng vàng Đồi Long
[1] Tên đầm xưa, nay trong tỉnh Ninh Hạ.
[2] Tên gò trong sa mạc phía nam núi Thiên Sơn trong khu tự trị Tân Cương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 4