08/08/2020 11:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 14:56

 

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
Khảo dị:
Xấu gỗ tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tốt gỗ hơn tốt nước sơn