19/01/2021 06:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em gặp anh đây, người đã nên người

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2015 15:03

 

Em gặp anh đây, người đã nên người,
Miệng nói môi cười, duyên thắm tình thâm.
Muốn vô gá nghĩa sắt cầm,
Sợ e chĩnh một lại lầm gáo đôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em gặp anh đây, người đã nên người