25/10/2021 12:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Hoa hồng, hoa huệ, bồ câu, mặt trời”
“Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 06/12/2006 08:16

 

Nguyên tác

Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Die liebt ich einst alle in Liebeswonne.
Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Sie selber, aller Liebe Bronne,
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne.

Bản dịch của Quang Chiến

Hoa hồng, hoa huệ, bồ câu, mặt trời,
Tôi từng yêu say dắm cả một thời,
Giờ tôi không yêu nữa, tôi chỉ yêu ngây ngất
Cô em Be Bé, cô em Diễm Kiều,
Cô em Trắng Trong, cô em Duy Nhất;

Em là cội nguồn của tất cả tình tôi,
Là hồng, là huệ, là bồ câu, là mặt trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Hoa hồng, hoa huệ, bồ câu, mặt trời”