24/10/2021 12:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mậu Thân xuân tiết
戊申春節

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 20:14

 

Nguyên tác

四月百花開滿圓
紅紅紫紫互爭妍
白鳥捉魚湖裏去
黃鶯飛上天
天上閒雲來又去
忙把南方捷報傳

Phiên âm

Tứ nguyệt bách hoa khai mãn viên
Hồng hồng tử tử hỗ tranh nghiên.
Bạch điểu tróc ngư hồ lý khứ,
Hoàng oanh phi thượng thiên.
Thiên thượng nhàn vân lai hựu khứ,
Mang bả Nam phương tiệp báo truyền.

Dịch nghĩa

Tiết tháng tư trăm loài hoa nở đầy vườn,
Đỏ đỏ, tía tía, hoa đua nhau phô vẻ tươi.
Có con chim trắng sà xuống hồ để bắt cá,
Chim hoàng oanh thì lại bay thẳng lên trời.
Trên trời, những áng mây thong thả bay đến rồi bay đi,
Lòng rộn lên tin thắng trận ở miền Nam báo về.

Bản dịch của Thiềng Đức

Tiết Tháng Tư trăm hoa nở rộ
Hồng hồng, tía tía sắc đua chen
Con chim trắng xuống hồ tìm cá
Chim oanh vàng vút thẳng bay lên
Trên trời mây chuyển dường thong thả
Miền Nam thắng trận tin vui truyền.
Viết bằng chữ Hán, ngày 14-4-1968. Sách Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1990, tr.83-84.
(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Mậu Thân xuân tiết