06/12/2022 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm trung thu mưa

Tác giả: Đông Xuyên - Nguyễn Gia Trụ

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2014 14:55

 

Năm nay rằm tháng tám
Nam Việt suốt đêm mưa
Gió thổi trăng đâu vắng?
Mây tuôn nước có thừa!
Đèn trưng thêm bóng trẻ
Cờ phất rộn lòng thơ
Ai bảo Trung thu chán?
Hoàng hoa chén ngọt lừ!
Saigon 1956

Nguồn: Thuyền thơ (thơ), Đông Xuyên, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1958

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Xuyên » Đêm trung thu mưa