28/11/2021 10:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng cử nhân bị tương ngưu tửu lai yết
黃舉人備將牛酒來謁

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/04/2020 18:24

 

Nguyên tác

市肆屠牛令未寬,
酒希價重興將蘭。
若非吾黨文章報,
安得先生酒食盤。
肥牡應為諸舅速,
醇醪合與故人歡。
勸君醉飽無拘束,
牛肉誠難酒更難。

Phiên âm

Thị tứ đồ ngưu lệnh vị khoan,
Tửu hy giá trọng hứng tương lan.
Nhược phi ngô đảng văn chương báo,
An đắc tiên sinh tửu thực bàn.
Phì mẫu ưng vi chư cữu tốc,
Thuần giao hợp dữ cố nhân hoan.
Khuyến quân tuý bão vô câu thúc,
Ngưu nhục thành nan tửu cánh nan.

Dịch nghĩa

Lệnh cấm thịt trâu ở chợ vẫn chưa bỏ,
Rượu ít, giá cao, hứng thú sắp tàn.
Nếu không có học trò đền đáp nợ văn chương,
Thì làm sao thầy bà lại được rượu với thịt?
Món nhắm béo đấy, mời các cậu đến,
Để chén rượu ngon cùng vui với cố nhân.
Mời anh hãy no say, đừng có khách khí,
Thịt trâu đã hiếm, rượu càng hiếm hơn.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Thịt trâu cấm bán, lệnh chưa thôi,
Rượu ít giá cao hứng cạn rồi.
Nếu vợ văn chương trò chẳng đáp,
Thì đâu rượu thịt lão hòng xơi.
Ngon lành thức nhắm cùng nhau chén,
Nồng đượm rượu ngon với bạn mời.
Cứ chén no say, đừng khách khí,
Thịt khan rượu hiếm, giá trời ơi.
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Bài này làm khi học trò Hoàng Mạnh Trí đỗ cử nhân, gửi lễ đến tạ thầy.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Hoàng cử nhân bị tương ngưu tửu lai yết