30/09/2023 17:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá cô thiên kỳ 4
鷓鴣天其四

Tác giả: Án Kỷ Đạo - 晏幾道

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2007 09:03

 

Nguyên tác

陌上濛濛殘絮飛,
杜鵑花裏杜鵑啼。
年年底事不歸去,
怨月愁煙長為誰。

梅雨細,
曉風微,
倚樓人聽欲沾衣。
故園三度群花謝,
曼倩天涯猶未歸。

Phiên âm

Mạch thượng mông mông tàn nhứ phi,
Đỗ quyên hoa lý đỗ quyên đề.
Niên niên để sự bất quy khứ,
Oán nguyệt sầu yên trường vị thuỳ.

Mai vũ tế,
Hiểu phong vi,
Ỷ lâu nhân thính dục triêm y.
Cố viên tam độ quần hoa tạ,
Man sảnh thiên nhai do vị quy.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trên lộ mịt mờ liễu trắng bay,
Đỗ quyên hoa nở, cuốc kêu gầy.
Năm năm bận việc chưa về được,
Trăng khói hận sầu vẫn bởi ai.

Mưa lác đác,
Gió rầu rầu,
Lệ rơi thấm áo kẻ bên lầu.
Ba lần vườn cũ hoa tàn tạ,
Người vẫn bên trời bóng khuất đâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Án Kỷ Đạo » Giá cô thiên kỳ 4