21/01/2022 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ ý
古意

Tác giả: Ryōkan Taigu - 良寛大愚

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 23/10/2018 21:54

 

Nguyên tác

東山明月出,
楼上正徘徊。
思君君不見,
琴酒為誰携。

Phiên âm

Đông sơn minh nguyệt xuất,
Lâu thượng chính bồi hồi.
Tư quân quân bất kiến,
Cầm tửu vi thuỳ huề.

Bản dịch của Đông A

Trăng sáng núi đông ló
Bồn chồn trên gác xem
Nhớ người người chẳng thấy
Đàn rượu vì ai đem

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ryōkan Taigu » Cổ ý