12/08/2022 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu khách
有客

Tác giả: Tô Thuấn Khâm - 蘇舜欽

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 21/08/2008 10:53

 

Nguyên tác

有客論時事,
相看各慘然。
蠻夷殺郡將,
蝗蝻食民田。
蕭瑟心空遠,
徘徊志自憐。
何人同國恥,
餘憤落搏前。

Phiên âm

Hữu khách luận thời sự,
Tương khan các thảm nhiên.
Man di sát quận tướng,
Hoàng nam thực dân điền.
Tiêu sắt tâm không viễn,
Bồi hồi chí khả liên.
Hà nhân đồng quốc sỉ,
Dư phẫn lạc tôn tiễn.

Dịch nghĩa

Có khách đến bàn thời cuộc
Nhìn nhau tỏ vẻ buồn rầu
Giặc man di thì giết tướng ngoài biên cương
Sâu bọ thì ăn hại ruộng dân
Lòng quạnh quẽ nhìn xa hút
Chí bồi hồi nghĩ thật đáng thương
Ai là người cùng lo nhục nước?
Giận thừa còn rơi trước chén.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Có khách bàn thời cuộc
Nhìn nhau luống chán chường
Giặc Man giết quận tướng
Sâu bọ hại mùa màng
Quạnh quẽ lòng xa hút
Bồn chồn chí đáng thương!
Ai người lo nợ nước?
Trước chén hận còn vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thuấn Khâm » Hữu khách