30/10/2020 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa thu đi qua Paris
Párisban járt az Ősz

Tác giả: Endre Ady

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2010 02:14

 

Nguyên tác

Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Mùa Thu hôm qua trốn sang Paris
Đường Thánh Mi-hai nhẹ nhàng nó lướt
Những lùm cây im lìm toát ra nóng nực
Nó gặp tôi bất ngờ

Tôi đi dọc sông Seine tình cờ
Bài ca củi trong hồn tôi như thắp lửa
Đỏ rực lạ kỳ, nấu nung buồn bã
Loan tin rằng tôi lìa bỏ trần gian

Mùa Thu gặp tôi nói điều chi thầm thĩ
Đường Thánh Mi-hai bần bật run lên
Những lá cây bay bay trêu tức
Từng đợt ù ù bay!

Một phút thôi: Mùa Hè lặng, ngất ngây
Mùa Thu sằng sặc cười chạy mất
Mùa Thu Paris như lâu nay tôi biết
Những lùm cây thổn thức bàng hoàng
1907
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại Hungari, NXB Thanh niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Endre Ady » Mùa thu đi qua Paris