29/09/2020 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân

Tác giả: Cao Thiềm - 高蟾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2013 17:30

 

Nguyên tác

明月斷魂清靄靄,
平蕪歸思綠迢迢。
人生莫遣頭如雪,
縱得春風亦不消。

Phiên âm

Minh nguyệt đoạn hồn thanh ải ải,
Bình Vu quy tứ lục điều điều.
Nhân sinh mạc khiển đầu như tuyết,
Túng đắc xuân phong diệc bất tiêu.

Dịch nghĩa

Ánh trăng sáng như mất hồn vì mây che dầy đặc,
Cỏ bãi Bình Vu xanh mênh mông nhưng vẫn gợi nhớ nhà.
Người ta chớ nên để đầu bạc như tuyết,
Cho dù dược gió xuân mơn trớn cũng chẳng có thể hết bạc.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng sáng mây che tựa mất hồn
Bình Vu cỏ mượt nhớ nhà hơn
Làm người chớ để đầu như tuyết
Dù gió xuân mơn cũng vẫn con

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thiềm » Xuân