29/09/2020 19:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba tàn ba héo vì cây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2015 11:48

 

Ba tàn ba héo vì cây,
Con sầu vì mẹ vì thầy ép duyên.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ba tàn ba héo vì cây