23/06/2021 16:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mình từ làng kẹo mà ra

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2020 23:36

 

Mình từ làng kẹo mà ra,
Nên mình nói ngọt cho ta phải lòng.
Bài cao dao này nói về làng Kim Lũ, tên nôm là làng Lủ, có thôn Lủ Trung làm nghề kẹo bột, chè lam, bỏng cốm lâu đời, nay thuộc xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mình từ làng kẹo mà ra