12/04/2021 11:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ chí sở cư kỳ 3
夜至所居其三

Tác giả: Lâm Hồng - 林鴻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2008 20:48

 

Nguyên tác

玉堦凉露滴芭蕉,
獨倚屏山望斗杓。
為惜碧瀾明月色,
鳳頭鞋子步紅橋。

Phiên âm

Ngọc giai lương lộ trích ba tiêu,
Độc ỷ bình sơn vọng Đẩu tiêu.
Vi tích bích lan minh nguyệt sắc,
Phượng đầu hài tử bộ Hồng Kiều.

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Thềm ngọc sương gieo chuối mấy tầu
Tựa nhìn sao Đẩu chếch về đâu
Yêu màu giăng bạc in làn biếc
Hài phượng khoan khoan dạo mặt cầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Hồng » Dạ chí sở cư kỳ 3