18/01/2021 12:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng thi hoạ Thanh khách Đào Văn Độ

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 21/04/2017 17:22

 

Phiên âm

Tri âm sổ thứ phỏng tri âm
Ký thị tri âm thảo thử tâm
Hán hải thừa sà nhân vạn lý
Diệm Khê phiếm bích nghị thiên kim
Hạc tường Xích Bích nùng quân hứng
Nguyệt đạm Lâm cao trệ ngã ngâm
Thập cửu niên tiền thi thoại tại
Cựu tình luyến luyến cảm nhân thâm

Dịch nghĩa

Khách tri âm mấy bận tìm thăm bạn tri âm
Đã là bạn tri âm thì phải đối xử với nhau bằng tấm lòng như vậy
Cưỡi bè vượt biển Hán người đi xa muôn dặm
Giữa non xanh Diệm Khê lời bàn luận quý ngàn vàng
Hạc lượn trên bầu trời Xích Bích thêm đậm hứng thơ của cụ
Trăng mờ trên đầm Lâm Cao làm trúc trắc giọng ngâm của ta
Giai thoại thơ mười chín năm trước vẫn còn đó
Tình bạn cũ lưu luyến khiến người rất cảm động

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Tri âm gặp lại khách tri âm
Đối xử vơi đầy một chữ tâm
Hán Hải bè rong xa vạn dặm
Diệm Khê lời dặn quý ngàn vàng
Hạc bay Xích Bích vang thơ phú
Trăng chiếu Lâm Cao lạc giọng ngâm
Mười chín năm qua thơ vẫn đó
Bâng khuâng lưu luyến mãi tình thâm
Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Phỏng thi hoạ Thanh khách Đào Văn Độ