29/06/2022 04:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cháy

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/05/2009 14:25

 

Ít nữa sang hè
Mùa nóng nực
Cháy cả cây còn xanh

Đi qua thì nhớ
Nói lên buồn lắm
Người dịu dàng sẽ sinh con vào mùa hè

Chiều chiều người ấy nấu cơm
Người ấy ru con
Nồm hiu hiu thổi

Gì đã nói nay không nói nữa
Cái chưa nói thì làm ra lửa
Cháy khôn nguôi suốt cả mùa hè.
Cao Bằng, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Cháy