09/12/2021 02:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng cao
登高

Tác giả: Lê Quát - 黎括

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2008 08:31

 

Nguyên tác

老去京塵兩鬢昏,
登高頓覺爽營魂。
茫茫大野開陵邑,
歷歷群峰表國門。
鳶尾北回天柱壯,
雲中南擁帝宮尊。
葆元曾預隨朝選,
樂育恩深刻骨存。

Phiên âm

Lão khứ kinh trần lưỡng mấn hôn,
Đăng cao đốn giác sảng dinh hồn.
Mang mang đại dã khai lăng ấp,
Lịch lịch quần phong biểu quốc môn.
Diên vĩ bắc hồi thiên trụ trạng,
Vân trung nam ủng đế cung tôn.
Bảo nguyên tằng dự tuỳ triều tuyển,
Lạc dục ân thâm khắc cốt tồn.

Dịch nghĩa

Già rồi, hai mái tóc phủ mờ bụi kinh thành,
Lên cao, bỗng thấy tâm thần sảng khoái.
Đồng nội mênh mông, trải ra những gò, ấp,
Núi non lớp lớp, phô lên cửa trước.
Diên vĩ xoay về phương bắc, trụ trụ trời thêm oai vệ,
Vân trung ôm lấy phía nam, đế đô càng tôn nghiêm.
Từng được triều đình tuyển dự vào Bảo Nguyên,
Ơn sâu đào tạo còn khắc mãi trong xương cốt.

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Già cả tóc tai luống nhĩ nhầu,
Lên cao bỗng khoái, nghĩ gì đâu.
Mênh mông đồng nội xanh xanh tít,
Rờm rợp non cao lớp lớp ngầu.
Diên vĩ xoay về phương bắc trụ,
Vân trung ôm lấy phia nam chầu.
Bảo Nguyên từng được triều đình tuyển,
Ơn ấy khắc nghi mãi mãi sầu.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quát » Đăng cao