30/01/2023 23:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chùa hư

Tác giả: Phan Văn Trị - 潘文值

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/08/2014 22:46

 

Nam vô hai chữ biết vì đâu,
Cám nỗi chùa hư Phật phải rầu.
Nắng rọi mõ chuông khô nứt mặt,
Mưa sa kinh kệ ướt mem đầu.
Rằm nguyên vắng kẻ dâng vùa nếp,
Hôm sớm không ai cúng phụng dầu.
Đức cả từ bi xin sớm liệu,
Ngồi chờ Lương Võ[1] thế còn lâu.
Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
[1] Lương Võ Đế, ông vua mộ Phật nhưng bị chết đói.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Trị » Chùa hư