04/10/2023 23:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sĩ các hữu chí
士各有志

Tác giả: Nguyễn Sưởng - 阮鬯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2019 11:02

 

Nguyên tác

多少英雄產域中,
其為志也不相同。
出斯兼善功光世,
處必深藏道徇躬。
牧野一戎開大業,
盧山五柳激清風。
時哉伸屈方為正,
是道予將勉用功。

Phiên âm

Đa thiểu anh hùng sản vực trung,
Kỳ vi chí dã bất tương đồng.
Xuất tư kiêm thiện công quang thế,
Xử tất thâm tàng đạo tuẫn cung.
Mục Dã nhất nhung khai đại nghiệp,
Lô Sơn ngũ liễu kích thanh phong.
Thời tai thân khuất phương vi chính,
Thị đạo dư tương miễn dụng công.

Bản dịch của Hoàng Xuân Hãn

Trong cõi anh hùng sinh lắm kẻ,
Mỗi người một chí phải đâu chung.
Người ra đức cả công lừng thế,
Kẻ ân danh cao đạo thuận lòng.
Mục Dã mảnh nhung gây đại nghiệp,
Lô Sơn chồi liễu nổi thanh phong.
Tuỳ thời co duỗi âu là phải,
Đạo ấy ta đây rắp gắng công.
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sưởng » Sĩ các hữu chí