06/08/2021 09:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 105

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2020 22:11

 

Ắt chẳng vinh hoa nỡ hẹp hòi,
Chí nào thú ấy cũng vừa vui.
No lòng ấm cật ơn nhờ chúa,
Tiết ngọc gan vàng giữ phận tôi.
Phảng phất truyện [...][1]
Vu vơ thao lược[2] một hai mùi.
Xưa sau mấy kẻ làm thần tử[3],
Đã gửi hai vừng nhật nguyệt soi.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Bản chữ Nôm rách mất chữ.
[2] Các sách binh thư Tam lượcLục thao.
[3] Tôi con.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 105