25/04/2024 14:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đài

Tác giả: Doãn Hành - 尹衡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/11/2009 20:23

 

Nguyên tác

庭滋宿雨長梅苔,
園下陽光絕點埃。
能為主翁貪坐靜,
朝朝放出一錢來。

Phiên âm

Đình tư túc vũ trường mai đài
Viên hạ dương quang tuyệt điểm ai
Năng vị chủ ông tham toạ tĩnh
Triêu triêu phóng xuất nhất tiền[1] lai

Dịch nghĩa

Trân mưa dội qua, rêu mọc đầy sân
Bóng nắng rọi vườn trong sạch bụi trần
vì chủ nhân ham ngồi lặng lẽ
Nên mỗi buổi mai nảy ra một điểm tiền

Bản dịch của Lê Thước

Mưa nhuần sân phủ lớp rêu xanh
Bóng nắng soi vườn bụi sạch sanh
Vì chủ nhà đây ham lặng lẽ
Một tiền rêu nở mỗi bình minh
[1] Do chữ Hán “đài tiền” là tiền rêu, vì rêu sinh từng điểm hình tròn như đồng tiền, nên gọi là đài tiền. Lưu Hiệu Oai có câu thơ: “Tố bích điểm đài tiền”, nghĩa là “vách trắng điểm tiền rêu”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Doãn Hành » Đài