18/07/2024 01:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vương Tường rời cung Hán

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/12/2018 22:22

 

Từ giã xưa sau chửa hết lời,
Thềm hoa nường đã rén chân dời.
Mây tràn cung quế ba canh nguyệt,
Gió thốc cờ mao mấy dặm khơi.
Lãng uyển[1] xuân tàn tin én dứt,
Hành Dương[2] non thẳm chiếc nhàn khơi.
Ngân hà cách trở còn phen hợp,
Hồ Hán đôi phương biết mấy đời.
[1] Vườn nơi tiên cảnh, vườn trong cung vua.
[2] Một trong năm trái núi cao nhất Trung Hoa, tức là núi Hành Sơn. Núi có 72 ngọn, đứng đầu là ngọn Hồi Nhạn. Ngọn này cao vút mây, chim nhạn bay đến đó không thể qua khỏi phải bay lộn về, con nào qua được thì bay đi luôn chớ không trở lại được. Núi do đó mà mệnh danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vương Tường rời cung Hán