20/06/2024 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhắn về thiên cổ

Tác giả: Vũ Hoàng Chương - 武黃遧

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/06/2005 14:11

 

Nậm sứ, be sành, cũng đến say.
Lưng ong nào chẳng khít vòng tay!
Tuềnh toàng son phấn, bừa chai cốc;
Ai chọn mà quen với Đổi Thay!
Vạn thuở tiền thân lòng vốn khép,
Hoa đừng rung nữa, bướm đừng bay.
Hát ngao nhắn vọng về thiên cổ;
Tình vẫn nguyên hương, rượu vẫn đầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Nhắn về thiên cổ