21/09/2021 03:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên hành kỳ 1
少年行其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/02/2006 06:21

 

Nguyên tác

擊筑飲美酒,
劍歌易水湄。
經過燕太子,
結托并州兒。
少年負壯氣,
奮烈自有時。
因擊魯句踐,
爭博勿相欺。

Phiên âm

Kích trúc ẩm mỹ tửu,
Kiếm ca Dịch thuỷ my.
Kinh quá Yên thái tử,
Kết thác Tinh châu nhi.
Thiếu niên phụ tráng khí,
Phấn liệt tự hữu thì.
Nhân kích lỗ cú tiễn,
Tranh bác vật tương khi.

Bản dịch của mailang

Gãy đàn uống rượu quý,
Bến Dịch kiếm vung ca.
Trẻ nhỏ, Tinh Châu giúp,
Yên Đan, thường ghé qua.
Thiếu niên bừng tráng khí,
Năng nổ đến hồi ra.
Nhân tiễn lời thô lỗ,
Mọi điều tranh thẹn mà!
(Năm 744)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thiếu niên hành kỳ 1