09/08/2022 23:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khôn dại

Tác giả: Duy Thơm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2015 10:14

 

Người “khôn” họ nắm đằng chuôi
Tôi “dại” nắm lưỡi vẫn vui vẫn cười

Gốc gai mới giữ lại Đời
Trơn tru bằng phẳng có rồi lại không
9/2011

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Duy Thơm » Khôn dại