27/09/2022 21:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Vương Khanh tống biệt
答王卿送別

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2014 17:22

 

Nguyên tác

去馬嘶春草,
歸人立夕陽。
元知數日別,
要使兩情傷。

Phiên âm

Khứ mã tê xuân thảo,
Quy nhân lập tịch dương.
Nguyên tri sổ nhật biệt,
Yếu sử lưỡng tình thương.

Dịch nghĩa

Ngựa đi hí trong gió xuân,
Người về còn đứng mãi trong nắng chiều.
Biết rằng xa nhau nhiều ngày,
Khiến cho đôi bên đều thương cảm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trước gió xuân ngựa đi vang hí
Người về trong nắng xế ban chiều
Biết ngày xa vắng còn nhiều
Đôi bên đều cảm tịch liêu cõi lòng
Vương Khanh thân thế không rõ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Đáp Vương Khanh tống biệt