19/01/2021 22:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng lên nhu nhú đầu non

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:28

 

Trăng lên nhu nhú đầu non,
Số em là số sớm con muộn chồng.
Khảo dị:
Trăng lên lu lú đầu non,
Số em là số sớm con muộn chồng.
Buồn rầu, buồn rĩ, buồn nỉ, buồn non,
Buồn vì một nỗi sớm con muộn chồng.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trăng lên nhu nhú đầu non