26/10/2021 04:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trái mùa

Tác giả: Hiền Phương

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 24/08/2010 10:59

 

Sen giấu mình nở muộn
Hạ xa đầm nắng tàn
Muốt hồng e lệ ngỏ
Làn hương trần mơn man

Sững lại cả thời gian
Luật mùa như cũng lú
Trắng trong mang tình hạ
Ngả cánh vào lòng thu...
Hà Nội - thu 1994

Nguồn: Báo Văn nghệ trẻ số 29 ngày 30/10/1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hiền Phương » Trái mùa