24/09/2021 14:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

84

Tác giả: Xuân Sách - Ngô Xuân Sách

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi @Lá@ vào 25/10/2008 09:52

 

Vỡ lòng câu thơ viết
Mời Bác ngủ Bác ơi
Đêm nay Bác không ngủ
Nhà thơ ngủ lâu rồi.
Đêm nay Bác không ngủ là tên bài thơ của nhà thơ Minh Huệ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Sách » 84