28/10/2020 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Tử Tương chi Quảng Lăng
送子相歸廣陵

Tác giả: Lý Phan Long - 李攀龍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 09:04

 

Nguyên tác

廣陵秋色雨中開,
繫馬青楓江上臺。
落日千帆低不度,
驚濤一片雪山來。

Phiên âm

Quảng Lăng thu sắc vũ trung khai,
Hệ mã thanh phong giang thượng đài.
Lạc nhật thiên phàm đê bất độ,
Kính đào nhất phiến tuyết sơn lai.

Dịch nghĩa

Mưa tạnh sắc thu ở Quảng Lăng càng rõ
Buộc ngựa vào cây phong xanh bên đài sông
Bóng chiều xế nghìn buồm hạ không đi
Một ngọn sóng cồn như đưa núi tuyết ào đến

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mưa tạnh trời thu rõ Quảng Lăng
Đài sông phong biếc vó câu dừng
Nghìn buồm đều hạ khi chiều xuống
Một ngọn sóng cồn núi tuyết dâng
Tôn Thần tự Tử Tương, người Hưng Hoá, Dương Châu, đỗ tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 29, quan đến Đề học phó sứ Phúc Kiến, một trong Hậu thất tử, vào đường quan không lâu thì mất, từng một độ xin về quê dưỡng bệnh, nhóm Lý Phan Long làm thơ tiễn đưa. Quảng Lăng nay là thành phố Dương Châu, Giang Tô.

Cả bài không có nỗi buồn ly biệt, tình bạn thấy được thông qua lời ca ngợi vẻ đẹp của quê bạn. Hai câu đầu tưởng tượng bạn về đến quê nhà Dương Châu vào giữa thu. Hai câu sau tả cảnh chiều trên sông Dương Tử, sóng cồn lên, cảnh hùng tráng của nghìn thuyền hạ buồm đậu lai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Phan Long » Tống Tử Tương chi Quảng Lăng