22/05/2024 12:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cù Châu giang thượng biệt Lý tú tài kỳ 1
衢州江上別李秀才其一

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 08:46

 

Nguyên tác

前年相逢灞陵春,
今日天涯各避秦。
莫向尊前惜沉醉,
與君俱是異鄉人。

Phiên âm

Tiền niên tương phùng Bá Lăng[1] xuân,
Kim nhật thiên nhai các tỵ Tần[2].
Mạc hướng tôn tiền tích trầm tuý,
Dữ quân câu thị dị hương nhân.

Dịch nghĩa

Xuân năm ngoái chúng ta đã gặp nhau ở Bá Lăng,
Hôm nay cùng chạy nạn khỏi đất Tần, gặp nhau ở góc trời này.
Đừng có nhớ tiếc hãy uống thật say,
Vì chúng ta nay đều là người nơi đất khách rồi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân năm ngoái Bá Lăng đã gặp
Nay loạn ly tại góc trời này
Cùng nhau ta uống thật say
Vì đều là khách chân mây quê người
Cù Châu nay là huyện Cù, tỉnh Chiết Giang. Lý tú tài không rõ thân thế.

[1] Đất gần kinh thành Trường An, nay tại phía đông thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.
[2] Năm 880, Hoàng Sào lĩnh đạo quân khởi nghĩa hơn mười vạn người, đánh chiếm được nhiều nơi rồi chiếm luôn kinh thành Trường An một thời gian, vua Đường Hy Tông phải chạy vào đất Thục lánh nạn, dân thường cũng tứ tán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Cù Châu giang thượng biệt Lý tú tài kỳ 1