23/10/2021 18:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vi Chi chỉnh tập cựu thi cập văn bút vi bách trục, dĩ thất ngôn trường cú ký Lạc Thiên, Lạc Thiên thứ vận thù chi, dư tứ vị tận, gia vi lục vận trùng ký
微之整集舊詩及文筆為百軸,以七言長句寄樂天,樂天次韻酬之,餘思未盡,加為六韻重寄

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:22

 

Nguyên tác

海內聲華並在身,
篋中文字絕無倫。
遙知獨對封章草,
忽憶同為獻納臣。
走筆往來盈卷軸,
除官遞互掌絲綸。
制從長慶辭高古,
詩到元和體變新。
各有文姬才稚齒,
俱無通子繼餘塵。
琴書何必求王粲,
與女猶勝與外人。

Phiên âm

Hải nội thanh hoa tịnh tại thân,
Khiếp trung văn tự tuyệt vô luân.
Dao tri độc đối phong chương thảo,
Hốt ức đồng vi hiến nạp thần.
Tẩu bút vãng lai doanh quyển trục[1],
Trừ quan đệ hỗ chưởng ty luân[2].
Chế tòng Trường Khánh[3] từ cao cổ,
Thi đáo Nguyên Hoà[4] thể biến tân.
Các hữu Văn Cơ tài trĩ xỉ,
Câu vô Thông Tử kế dư trần.
Cầm thư hà tất cầu Vương Xán[5],
Dữ nữ do thắng dữ ngoại nhân.

Dịch nghĩa

Thanh danh và tài hoa trong thiên hạ vốn sẵn có trong thân,
Văn tự trong tráp hay không ai bằng.
Ở xa được biết ông một mình xem lại bản thảo các bài văn chương,
Chợt nhớ lại từng cùng là bầy tôi viết tấu chương dâng vua.
Bút vung một loáng đã xong một quyển [lụa cuốn trong] trục,
Quan trừ bị cũng giúp việc nước.
Sáng tác từ đời Trường Khánh lời văn cao và xưa,
Sang đời Nguyên Hoà thể văn đã đổi mới.
Ông có Văn Cơ tài giỏi tứ thủa bé,
Đâu cần Thông Tử nối tiếp bụi thừa.
Đàn và viết chữ đâu cầu tới Vương Xán,
Con gái ông cũng hơn người ngoài rồi.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tài hoa dồn lại một người,
Đầy hòm chữ nghĩa chẳng ai sánh bằng.
Cỏ thơm xa dậy tiếng tăm,
Nhớ khi dâng hiến, làm quan cùng thời.
Sách hay, bút vẩy nên hoài,
Quan thừa, việc nước ghé vai sẵn lòng.
Lời sang lễ lớn vâng mừng,
Nguyên Hoà thể mới thơ từng đổi thay.
Văn Cơ thời trẻ nên tài,
Duyên thừa Thông Tử chẳng ai nhắc mà.
Cầm thư, Vương Xán lọ là,
Người ngoài thủng thẳng, đàn bà hẳn hơn.
Nguồn: Ngô Văn Phú, Thơ Bạch Cư Dị, NXB Hội nhà văn, 2006
[1] Nguyên chú: Ta cùng Vi Chi xướng hoạ hàng trăm bài. Đời gần đây đâu được như thế!
[2] Kinh lễ: “Vương ngôn như ty, kỳ xuất như luân” (Lời nói như tơ, ảnh hưởng như sợi lớn), chỉ việc của nhà vua.
[3] Niên hiệu đời Đường Mục Tông (821-824).
[4] Niên hiệu đời Đường Hiến Tông.
[5] Vương Xán tự Trọng Nguyên, người thời Tam Quốc, học rộng biết nhiều. Gặp thời loạn ông tới Kinh Châu nương nhờ Lưu Biểu. Khi Tào Phi xưng đế mở ra nước Bắc Nguỵ, ông về làm quan cho nước này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Vi Chi chỉnh tập cựu thi cập văn bút vi bách trục, dĩ thất ngôn trường cú ký Lạc Thiên, Lạc Thiên thứ vận thù chi, dư tứ vị tận, gia vi lục vận trùng ký