25/03/2023 12:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hoài kỳ 1
述懷其一

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi bruce lee vào 02/10/2011 02:33

 

Nguyên tác

故國音信絕,
他鄉儔侶稀。
舉頭問青山,
吾生將安歸。
青山默無語,
但見秋雲飛。
斜陽復西墜,
嘆息掩荆扉。

Phiên âm

Cố quốc âm tín tuyệt,
Tha hương trù lữ hy.
Cử đầu vấn thanh sơn,
Ngô sinh tương an quy.
Thanh sơn mặc vô ngữ,
Đãn kiến thu vân phi.
Tà dương phục tây truỵ,
Thán tức yểm kinh phi.

Dịch nghĩa

Tin tức nước nhà vắng bặt
Ở nơi đất khách, bạn bầu thưa thớt
Ngẩng đầu hỏi núi xanh
Đời ta sẽ ra sao?
Núi xanh lặng chẳng nói
Chỉ thấy mây mùa thu bay qua
Mặt trời chiều lại xế về tây
Thở than khép cánh cửa gai

Bản dịch của Lê Thước

Nước nhà tin vắng bặt
Đất khách ít bạn bầu
Nhìn non xanh muốn hỏi
Đời ta sẽ ra sao?
Non xanh im chẳng đáp
Chỉ thấy mây bay cao
Bóng ác non đoài lặn
Than thở khép rèm lau
Nguồn: Chương Thâu (sưu tầm và biên soạn), Nguyễn Thượng Hiền - Tuyển tập thơ văn, NXB Lao Động, 2004.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Thuật hoài kỳ 1